Традиционното българско кисело мляко и бялото саламурено сирене може да загубят своите защитени наименования, след като Европейската комисия (ЕК) продължи наказателната процедура срещу България с искане да се отмени Законът за марките и географските означения.
 
 
Комисията настоява конкретно да се премахне българският национален регистър, който защитава редица родни продукти не само на територията на ЕС, но и в трети страни.
 
„Българският продукт, като кисело мляко, бяло саламурено сирене, ще загубят фактически защита, че могат с тези наименования да се правят само в България. Може би вече са готови чуждите фирми в това безтегловие и в тази реакция на ЕК. Все едно казват: „Да, вие регистъра трябва да го заличите, вие не сте трансформирали това наименование да е защитено в границите на ЕС. Ние си го правим в Германия“, коментира пред БНР Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите.
 
Според зам.-председателя на Патентното ведомство Офелия Цонкова, има нужда от ново изменение на Закона за марките и географските означения, който осигурява национална закрила на селскостопанските продукти и храни, за да се отговори изцяло на изискванията на ЕК.
 
„Миналата седмица Комисията предприе по-нататъшни действия по наказателната процедура срещу България, призовавайки да бъде отменена националната закрила, което е трябвало да бъде направено още преди 12 години и продуктите да бъдат защитени на ниво ЕС“, припомни Цонкова пред националното радио.
 
 
Наказателната процедура стартирала още през 2016 г. В резултат на кореспонденцията с Брюксел е било установено, че за България е „неизбежно“ да промени законодателството си в посока преустановяване на националните регистрации - както новите, така и заварените.
 
През юли миналата година парламентът прие промени в действащия закон, но според ЕК проблемът остава нерешен. Комисията възразява срещу определения преходен период за пререгистрация на българските продукти в европейските регистри, тъй като такъв вече е бил даден през 2007-2008 г.
 
„Единствената полезна стъпка от наша страна би била да бъде прието поредното изменение на закона, така че да отговори цялостно на очакванията на ЕК“, коментира Офелия Цанкова.
 
Регистрацията в европейските регистри ще даде по-широкообхватна закрила на европейския пазар. Проблемът е, че ЕС не е страна по Лисабонската спогодба, която урежда международна закрила на географските означения. Това ще бъде пречка за българските притежатели на такива права да поддържат закрилата си в трети държави извън ЕС.