България получи предложение да определи регион, който да бъде включен в мрежата от европейските региони по Програма „Европа 2020”, който официално ще бъде представен в Брюксел в началото на октомври тази година. Поканата беше отправена по време на работна среща на заместник-министъра на земеделието и храните Бюрхан Абазов и министъра на земеделието на регион Тоскана Джани Салвадори, в рамките на „Изложение на селските райони на Тоскана 2013 г”.

 

Инициативата е на регион Тоскана и до момента са представени 27 кандидатури за участие на различните европейски страни. Целта е да бъде засилено сътрудничеството между различните европейски райони за обмяна на опит и добри земеделски практики, както и сътрудничество в областта на науката и технологиите в земеделието, информират от пресцентъра на МЗХ.

 

Предстои да бъде изготвено рамково споразумение, в което да бъдат конкретизирани основните области на сътрудничество между МЗХ и земеделското министерство на Тоскана. Освен в областта на науката, селекцията, лабораторните изследвания партньорството между аграрните университети, взаимното сътрудничество в областта на биоземеделието има голям потенциал, подчерта по време на срещата зам.- министър Абазов.

 

Той поясни, че България разполага с много добри предпоставки, сред които са изключително подходящите климатичини условия, опитът на Тоскана в това отношение е голям и полезен за страната ни. В рамките на изложението зам.-министър Абазов проведе срещи с Асоциации на производителите от региона, на регионалната Разплащателна агенция, специализирани лаборатории в областта на анализа на хранително-вкусовата промишленост и публичните служби към земеделското министерство.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!