Вносът на брашно в България нараства близо шест пъти на годишна база, до 30,4 хил. тона, които се приравняват на 42,2 хил. тона пшеница. В периода юли 2012 - април 2013 г. в страната ни е внесено по-голямо количество брашно от пшеница и от смес от пшеница и ръж. Това сочат данните, публикувани в Ситуационно-перспективен анализ на пшеницата и ечемика, публикуван на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните. Доставките на брашно са реализирани почти изцяло от ЕС.

 

Ръстът на при вноса на брашно през изтеклата 2012/13 маркетингова година е в резултат на отчетената през м. юли 2012 г. доставка на 21,6 хил. тона брашно от твърда пшеница от Румъния, при средна цена от 285 щ. д./тон. Нетрадиционният внос на този тип брашно може да се обясни с три пъти по-малкото производство на твърда пшеница в България от реколта `2012 (50,2 хил. тона), сравнено с предходната година (153,3 хил. тона).

 

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), през периода юли 2012 - април 2013 г. в страната са внесени 26,4 хил. тона пшеница, с 4,7% повече спрямо същия период на предходната пазарна година. Над 99% от количествата са доставени от държави-членки на ЕС – основно от Румъния (11 454 тона), Австрия (5 367 тона), Чехия (4 981 тона) и Унгария (3 963 тона).

 

Потреблението на пшеница под формата на брашно и хляб в страната ни се оценява на 1 050 хил. тона, малко под нивото от предходната година. Тази оценка се базира на данните на НСИ за потребление на хляб, тестени изделия и брашно. Те сочат леко намаление на потреблението на хляб и тестени изделия от домакинствата през 2012 г.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!