В началото на април Европейската комисия публикува проучването Epilobee, направено въз основа на резултатите от провежданите на доброволни начала изследвания в 17 страни-членки за наблюдение на загубата на пчелни колонии. За този проект Комисията предостави през 2013-2014 г. ресурс от 1,8 милиона евро за съфинансиране на изследванията и 3,3 милиона евро за периода 2012-2013 г.

 

В тази връзка евродепутатът Мария Габриел отправи писмен въпрос до Европейската комисия каква е възможността в бъдеще всички 28 страни-членки да бъдат включени задължително в изследванията, може ли да се постигне 100% финансиране от страна на Съюза на тези изследвания и как ЕК ще гарантира, че пчеларите в държавите-членки са информирани за възможността страните им да участват в тях.

 

В отговор комисарят по здравеопазване Тонио Борг посочва, че предстои Комисията да вземе решение относно бъдещи действия, които може да се предприемат с оглед на окончателните резултати от изследването. Тогава ще се обмисля кои органи в държавите-членки, България включително, биха могли да участват, както и по какъв начин заинтересованите страни ще бъдат информирани за евентуални подобни инициативи в бъдеще.

 

Комисарят отбелязва още, че съгласно съществуващото правно основание за финансиране на изследванията, те не биха могли да станат задължителни за страните-членки. В неотдавнашната си законодателна резолюция във връзка с предложението на Комисията за нов регламент за управлението на разходите в различни области, една от които е здравеопазването на животните, Европейският парламент потвърди принципите и основните елементи на това правно основание, което не изключва възможността за 100 % финансово участие от ЕС за този род изследвания.

 

Според Комисията, прилагането на тази ставка би било голямо изключение, тъй като общият подход за разходите във ветеринарната област обикновено предвижда съфинансиране от ЕС в размер на 50 %. Предоставеното съфинансиране в размер на 70 % за допустимите разходи, свързани с изследването за смъртността на пчелните колонии, вече надхвърля средния процент за финансовото участие на Съюза.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!