Група народни представители отправиха питане в петъчния парламентарен контрол към министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков, относно позицията и действията на България след като ниво ЕС се разреши отглеждането на генномодифицирана царевица 1507. Припомняме, че на проведеното на 11 февруари 2014 г. заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз - Общи въпроси, Република България гласува против Предложение за Решение на Съвета за пускането на пазара - в съответствие с Директива 2001/18/ЕО - с цел култивиране на царевица 1507, генетично модифицирана за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители. Министър Греков подчерта, че това гласуване беше единствено индикативно, но не и официално гласуване и това е записано в протокола на самото заседание.

 

„Съветът на ЕС не е взел решение по отношение на Предложение за Решение на Съвета за пускането на пазара - в съответствие с Директива 2001/18/ЕО - с цел култивиране на генетично модифицирана царевица 1507. На 12 февруари 2014 г. Република България, съвместно с 11 държави членки на Европейския съюз изпратиха съвместно писмо до комисаря по здравеопазването Тонио Борг с призив Европейската комисия да преразгледа проекта си на решение за разрешаване на отглеждането на територията на Европейския съюз на генетично модифицирана царевица. Като страна членка на Европейския съюз, Република България спазва директно приложимото законодателство на Съюза в областта на генетично модифицираните организми, както и националното законодателство“, заяви министър Греков.

 

Той подчерта, че в Закона за генетично модифицираните организми съществуват правни механизми, според които страната може да въведе забрана за култивирането на определен вид генетично модифицирана земеделска култура, която е разрешена на ниво ЕС. „В случай на окончателно одобряване на ГМ царевицата и нейното включване сред разрешените генетично модифицирани култури в Общностния каталог, страната ни може да наложи забрана за нейното отглеждане на територията на страната съгласно действащите норми на Закона за генетично модифицираните организми и релевантните текстове от европейското законодателство, когато има основания да се смята, че този генетично модифициран организъм представлява риск за човешкото здраве и околната среда“, допълни министър Греков.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!