БАБХ установи нерегистриран обект за преработка на мляко в село Райово, община Самоков, Софийска област. Инспекцията е извършена съвместно с представители на Районно управление на полицията, град Самоков. В момента на проверката в обекта (жилищно помещение) са констатирано 60 килограма бяло саламурено сирене смес (овче и краве), пастьоризатор и сиренарска вана.
 
Според регистъра на БАБХ собственика на помещението и членовете на неговото семейство не притежават регистрирани животни, от които да добиват мляко.
 
Готовата продукция в обекта е насочена за унищожаване. На собственика е съставен акт. Според действащото законодателство санкцията за това нарушение е от 1500 лева до 3000 лева.