В проекта за Държавен бюджет за 2018 г. е заложено драстично увеличение на базата за изчисление на осигуровките на земеделските производители - физически лица.
 
 
Разбираемо е, че искате да имате колкото е възможно по-големи приходи в бюджета, в пенсионните фондове, в НЗОК. В същото време, би трябвало да сте направили предварителен анализ как такава промяна ще се отрази на фермерите. За съжаление, очевидно анализ не е бил направен. Това се казва в отворено писмо на Българската асоциация „Биопродукти“ (БАБ) до правителството. 
 
Според биопроизводителите огромна част от засегнатите земеделски производители са самонаети без нито един работник или са семейна ферма, защото тези фермери не могат да отделят средства нито за разширение на стопанството си, нито за наемане на работници. 
 
Причините за това са, че в България малките стопанства трябва отговарят на същите изисквания като големите ферми, въпреки че в ЕС се допуска дерогация за малките производители, пише в писмото. 
 
 
И още: „Малките стопанства трябва да получат куп разрешителни, предшествани от скъпоструващи проекти; трябва да похарчат пари дори за бани и тоалетни, въпреки че вероятно никой никога няма да ползва. Малките земеделски стопани трудно реализират продукцията си – само един пример – изключително ниските изкупни цени на кравето мляко. Жълти стотинки, които фермерите често дори не получават“. 
 
Според БАБ дребните земеделски производители живеят в оскъдица, защото приходите им в огромната си част отиват за изпълнение на хилядите законови изисквания.
 
„И Вие, дами и господа управляващи, решихте да намалите още повече това, което влиза без друго в минималния семеен бюджет на земеделските производители-физически лица.
 
Българска асоциация Биопродукти е на мнение, че това не бива да се случва по административен път“, пише в писмото, като от БАБ добавят, че настояват правителството да оттегли предложението за увеличение на базата за изчисление на осигуровките или Народното събрание да откаже приемането му.