Публичен списък на некоректните консултанти по европрограмите поиска Асоциацията на земеделските производители в България. Искането е „във връзка с порочните практики и изкуствено създадени условия по ПРСР, като много от тях, по информация на ДФЗ, са от страна на консултанти. Нека тези консултанти станат публични, за да е ясно кои са тези фирми. По този начин земеделските стопани ще знаят кои са тези консултанти и няма да станат обекти на такова подвеждане“, коментира изпълнителният директор на АЗПБ Ивайло Тодоров по време на дискусия с ръководството на МЗХ и Фонд Земеделие на Националната среща на Асоциацията, предаде Фермер.БГ. 


 
Що се отнася до трите оферти по ПРСР, Тодоров поиска да се възстановят комисиите по оценка на цените.  „В момента референтните цени в много от случаите не удовлетворяват спецификите на съответните инвестиции, както по отношение на строителство, така и по отношение на създаване на трайни насаждения и т.н.“, коментира експертът.
 
Точките за приоритетните сектори са малко, отбеляза Тодоров. „Когато имаме, например проект в приоритетен сектор в градска среда, извън необлагодетелствани райони (НР) и НАТУРА, този проект събира много по-малко точки от един неприоритетен проект в НАТУРА и НР, обясни Тодоров.
 
От АЗПБ са категорични, че ПРСР трябва да стимулира по-дългосрочните инвестиции, а не пак да се дават пари изключително и само за техника, каквато е статистиката по м. 4,1 от първия прием. Трябва да се финансират и приоритизират онези инвестиции, които по-дълго време носят добавена стойност в сектора, каза в заключение Ивайло Тодоров. 
 
Предстои Асоциацията на земеделските производители да входира писмено предложенията си за тези промени в МЗХ.