Професия агроном освен, че е една от най-важните за сектор „Селско стопанство“, тя ще бъде и водеща през следващите години. Въпреки това изглежда, че престижната специалност всъщност доста се подценява. Как ви звучи автошколи да издават сертификати за преминато обучение за растителна защита, полевъдство, селекция и семепроизводство? 
 
 
Справка на сайта Марица.БГ показва, че Законът за защита на растенията дава възможност всеки, който не е агроном, да се сдобие много лесно със сертификат за професионална квалификация и преминато обучение. Това го поставя на една линия с агрономите, учили 5 години теория и практика по направлението. 
 

Какво се случва? 

 

Без значение дали фермерът желае да бъде студент или иска да премине курс, той трябва да заплати такса от 40 лв. за издаването на самия сертификат на касите на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Разликата е там, че в единия случай получавате знания на база 5-годишна подготовка, а при другия - на база на съответна сума. 
 
Това обаче не е най-лошото. Платеното образование отдавна не е новина в България. По-интересен е фактът, че явно всеки може да провежда курсове по растителна защита, дори с одобрението на БАБХ. 
 
[news]
Автошкола провежда онлайн курсове, с които всеки, срещу определена сума, може да получи сертификат за работа с препарати за растителна защита. Школата дори предлага 50% намаление за предлагания курс на обучение, пише Марица. 
 
След проверка на Фермер.БГ стана ясно, че това не е единствен случай в страната. Автошколи в София и Разград също предлагат такъм вид обучение, като тази в Разград издава сертификати за 30 професии, сред които и за полевъд, курсове за зеленчукопроизводство, трайни насаждения, селекция и семепроизводство и т.н. 
 
След приключения курс фермерите получават първа или втора степен на професионална квалификация. 
 
Вижте и всички направления в „Селското стопанство“, от които можете да се възползвате:
 
Професия „Растениевъд“, код 621030
- Специалност „Полевъдство“, код 6210302, втора степен на професионална квалификация;
- Специалност ‚Зеленчукопризводство“, код 6210303, втора степен на професионална квалификация;
- Специалност „Трайни насаждения“, код 6210304, втора степен на професионална квалификация;
- Специалност „Селекция и семепроизводство“, код 6210305, втора степен на професионална квалификация;
- Специалност „Растителна защита“, код 6210308, втора степен на професионална квалификация.
 
Професия „Фермер”, код 621060
- Специалност „Земеделец“, код 6210601, втора степен на професионална квалификация;
- Професия „Работник в растениевъдството“, код 621110;
- Специалност „Зеленчукопроизводство“, код 6211101, първа степен на професионална квалификация;
- Специалност „Трайни насаждения“, код 6211102, първа степен на професионална квалификация.
 
Междувременно може да се запишете на курс за строител, заварчик или защо пък не за оператор на компютър в същата автошкола, докато изкарвате и курса си за придобиване на професионална компетентност за водачи на моторни превозни средства.