Авансовото плащане на проектите от първия прием по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства по програмата за развитие на селските райони ще започне най-рано в края на годината. Това обяви пред БНТ заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев. 
 
Авансовото плащане към бенефициентите одобрените проекти по мярката, които са заявили такова, ще започне най-рано в края на годината, обяви Грудев: „Първо трябва да бъдат разгледани всички проекти, да се сключат договори и евентуално тогава да пристъпим към авансово плащане там, където бенефициентите ще искат такова“.
 
Само в първите два дни от стартирането на приема по мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони, има подадени проекти за инвестиции в стопанствата на стойност над 15 000 000 лева, съобщи още Васил Грудев. 
 
Заместник-министърът припомни, че приоритет ще се дава на проекти в секторите Животновъдство, Плодове, Зеленчуци и Биологично производство; проекти, които гарантират по-висока заетост, както и проекти на бенефициенти от Северозападна България също ще получават допълнителни точки при оценката им. 
 
„С приоритизирането на тези сектори ние даваме ясен сигнал на търговските банки за това кои ще бъдат приоритетните проекти за държавата и за кои проекти те съвсем спокойно могат да отпуснат финансиране, посочи зам-министър Грудев. 
 
150 000 000 евро е бюджетът за настоящия прием по мярката за инвестиции в земеделските стопанства. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!