Джобен дневник ще помага при събирането и организирането на информация за животните във фермата. Книжният екземпляр е разработен по примера на най-модерната развъдна структура в Европа „Ирландската федерация за развъждане на говеда“ (ICBF).
 
 
Напоследък е модерно да се говори за иновации, дистанционно управление на ферми, GPS проследяване на животни и какво ли още не. За съжаление обаче стъпки към масовата дигитализация в сектора почти не се правят.
 
Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ), по примера на ирландските си колеги, предостави на своите членове джобен дневник, в който те да вписват цялата информация за животните в стопанството си – селекция и репродукция, профилактика и хранене. Според АРМПГБ дигитализацията започва на хартия.
 
Компактното издание e 159 страници, разделено на 12 категории и е за годишното отразяване на събитията във фермата. Дванадесетте раздела обхващат всички процеси в стопанството – информация за животните, отелвания, дни на паша, естествено покриване, хранене, торене, фуражи, ветеринарни препарати. За улеснение на стопаните, като приложения са добавени: календар на заплождания и отелвания, както и кодове за породите по Intebull и кодове за здравни проблеми. Това също е от особено значение, тъй като фермерите ще могат да се запознаят, разпознаят и боравят със световните означения. Дневникът има за цел и да помогне при пресмятане на разходите в животновъдните стопанства.
 
В дневника има специална графа за отразяване на прехвърлянето на информацията на компютър в специализиран софтуер или в бланки на АРМПГБ.
 
След близо четири месеца работа дневникът беше раздаден на членовете на АРМПГБ, по време на Общо събрание в Сливен, 26 април. Другата част от тях получиха своето копие в рамките на Националното изложение по животновъдство в Сливен от 27 до 29 април.
 
Снимка: АРМПГБ
 
На 28 април по традиция бяха отличени и най-добрите животни в различни категории. Шампион на породата Абърдийн Ангус стана юница BREZE EVELON T669, собственост на „Грюнберг Годеч“ ЕООД, с. Борика, контролирана от асоциацията. 
 
За повече информация: [email protected]