Предстоящият прием по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 има два нови критерия, с които се насърчават фирми с 3 годишна дейност, които могат да докажат поне 5 души персонал, които да запазят тези хора с изпълнението на проекта, но също така и насърчаване на проекти, които имат поне 65% допълнителни разходи, свързани с СМР. Това каза Антон Аспарухов от Дирекция Развитие на селските райони в МЗХ на семинар БАТА АГРО Есен 2016, предаде репортер на Фермер.БГ
 
С оглед на вече изтеклият прием по подмярка 4.1 Антон Аспарухов обясни, кои са основните промени, които подлежат на обществено обсъждане в момента. 
 
„Нека започна с вече ясните предложени промени. Нанесохме промени в критериите за оценка. Намален е максималният интензитет на подпомагане за индивидуални проекти, като в момента той ще бъде 60%, а за колективни инвестиции 70%. Намалена е и сумата за финансиране от 1,5 милиона евро на 1 милион евро. Друга промяна е свързана с това, че точки ще получават единствено сертифицирани био производители. Точки ще получават бенефициенти от Северозападна България – Плевен – 1 т.; Ловеч – 2 т.; Враца, Видин, Монтана – 5 т.“
 
Специалистът коментира и кои са новите по-неизвестни промени в изпълнението на подмярката. 
 
„По-новите промени, свързани с подмярка 4.1 е новата допустима дейност – напояване, предвид на това, че в предния период тези инвестиции не бяха допустими. С предимство ще бъдат проекти на фирми, които от една страна декларират 3 годишна заетост и могат да докажат поне 5 души персонал, които ще се запазят и с изпълнението на проекта. Също така с предимство ще бъдат проекти, за които 65% или повече от допълнителните разходи са свързани със СМР и други трайно прикрепени върху земята насаждения,“ допълни Аспарухов.
 
Антон Аспарухов каза, че приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства е планиран да започне през средата на месец октомври и ще продължи не по-малко от 30 дни. Други промени, свързани с подмярката е и ограниченият брой култури и животни, които са обособени в приоритетни сектори. 
 
„Изключили сме тези култури, като орехи и тикви, които благодарение на първия прием и субсидиране по Първи стълб преживяха малък бум. Тези култури се разпространиха значително през последните години и счетохме, че не са толкова чувствителни и могат да се развиват на собствен ход, без допълнително финансиране“, заключи той.