Дуална форма на обучение въвежда Аграрната гимназия в Добрич за следващата учебна година. Новата методика ще се приложи в нововъведената паралелка по растениевъдство.

Младите фермери в преходния период на ОСП

В нея учениците ще изучават производството на етерично-маслени култури, овощни и лозови насаждения. Освен това те ще проследят как се извличат и преработват етерични масла и как функционират предприятията за дестилация.

Дуалната форма на обучение позволява изнасянето на учебния процес в реална работна среда по агрофирми и стопанства.   

„Учениците ще учат чрез работа. Това е начинът, по който трябва да се образоват. 5 години да стоиш в училище и да учиш само теория е твърде дълъг период, който може да бъде използван по-ползотворно“, заяви директорът на Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич Катя Пандерова. 
„В Добричка област има достатъчно масиви с трайни насаждения - както лавандулови полета, които надскочиха миналогодишните 72 000 дка, така и овощни градини. В тях стопаните изпитват сериозна липса на кадри и постоянно търсят механизатори и фермери“, допълни ръководителят на Аграрната гимназия.

През 2021 г. учебното заведение отбелязва 115 години аграрно образование в Добруджа. „Едно съвременно обучение трябва да следва изискванията на времето. Имаме 115 години опит, развитие и традиции“. В училището се приемат деца от цяла Североизточна България. Много от тях пристигат в него, за да продължат семейния агробизнес. 

78 ученици ще посрещне наесен Аграрната гимназия. Те ще се обучават в следните професии: техник на селскостопанска техника, производител на селскостопанска продукция, растениевъд в трайни насаждения в дуална форма на обучение, икономист в земеделско стопанство и агроеколог.