Държавен фонд Земеделие публикува актуалните приеми по ПРСР 2014-2020, схемите за кредитиране, държавни помощи и селскостопанските пазарни механизми. Вижте ги:

ПРСР 2014-2020 г.

Схема

Срокове за прилагане

Прием на заявления по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

30 ноември - 18 декември 2015 г.

 

Селскостопански пазарни механизми

 

Схема

Срокове за прилагане

Доставка на пресни плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ за учебната 2015/2016 година

2 ноември 2015 г. - 13 май 2016 г.

Схема на ЕК за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница

1 ноември 2015 г. - 31 май 2016 г.

Извънредна схема на ЕК за помощ за частно складиране на някои видове сирена

6 ноември 2015 г. –

15 януари 2016 г.

Схеми за извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора

23 ноември-4 декември 2015 г.

 

Държавни помощи

 

Схема

Срокове за прилагане

Прием по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период

5 – 20 ноември 2015 г.


Кредитиране

 

Схема

Срокове за прилагане

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

Целогодишно

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!