Нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове. Фитосанитарен контрол на растенията” е темата на семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Габрово, и Областната дирекция по безопасност на храните.

Фермери, задайте въпрос на министерството и получете отговор

Той ще се проведе в Трявна, ул. "Ангел Кънчев" № 21 - заседателната зала на Общината, на 29 юни, сряда. Събитието ще започне от 13:30 часа и се очаква да продължи до 15:30 часа.

Присъстващите ще се запознаят с добри практики за безопасна употреба на продуктите за растителна защита и с нормативните изисквания при употреба им. Те ще получат актуална информация и за фитосанитарния контрол върху растенията. Лектор по темите ще бъде Стела Благоева - старши инспектор в ОДБХ – Габрово, съобщават организаторите.

Във втората част на семинара ще бъдат представени очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с Даниел Денчев (координатор на ТОО - Габрово на НССЗ), телефон: 0885 848 822, е-mail: [email protected]. Програма и покана за събитието може да видите тук.