Поради по-ранното прибиране на реколтата, към 7 юни 2018 г. е налице значителен ръст на продукцията от череши (над два пъти) и вишни (над десет пъти), спрямо същия период на 2017 г., в съчетание с нарастване и на средните добиви. Това сочи оперативният анализ за основните земеделски култури, изготвен от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Според анализа при маслодайната роза също се отчита увеличение на производството на годишна база, с 32,4%. От друга страна, продукцията от малини и кайсии е под нивата отпреди една година, вследствие на по-ниските средни добиви и по-късното прибиране на реколта 2018. 
 
[news]
По предварителни данни на НСИ, през първото тримесечие на 2018 г. в страната са внесени 78,3 хил. тона пресни зеленчуци и 77,9 хил. тона пресни плодове, респективно с 6,5% и 18,5% повече спрямо същия период на 2017 г.
 
С най-голям принос за нарастване на общия внос на пресни плодове през първото тримесечие на 2018 г. имат увеличените доставки на цитрусови плодове и банани – общо с 14,8 хил. тона или 33,6%. Като цяло импортът им е водещ при вноса на пресни плодове, като общо заемат дял от около 75% или близо 59 хил. тона. Сред произвежданите в страната плодове, увеличение на годишна база се отчита при черупковите плодове, пъпешите, ягодите, гроздето, прасковите, дините, крушите и сливите – с между 4,7% (черупкови плодове) до 77,2% (сливи). Същевременно, по-значително намаление на годишна база е налице при вноса на ябълки – с 3,8 хил. тона или 26,3%.