Високите температури в началото на второто десетдневие на ноември, с максимални стойности достигнали на места до 19-20°С във  Враца, Плевен, В.Търново, Варна, Елхово, Сандански, Кърджали, а в района на Ловеч и до 22°С, активизираха вегетационните процеси при засетите есенни посеви.
 
 
През първите дни от следващия седемдневен период развитието на пшеницата, ечемика и зимната рапица в полските райони на страната ще протича при температури  около и над климатичните норми за второто десетдневие на ноември. Това гласи прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ при БАН. 
 
През втората половина от периода се прогнозира застудяване и съществена промяна в агрометеорологичните условия. Във високите полета, където се очакват превалявания от сняг, ще настъпи затихване и прекратяване на вегетацията при есенните посеви.
 
В началото на третото десетдневие на ноември в по-голямата част от полските райони на страната прогнозираните стойности на средните температури няма да надвишават биологичния минимум, необходим за развитието на пшеницата, ечемика и зимната рапица.
 
 
В края на периода при засетите през октомври, в агротехнически срок, зимни житни култури ще преобладава фаза братене. При посевите, засети през първата седмица на ноември ще се наблюдават фазите поникване и листообразуване. При зимната рапица, засята в началото на есента, ще се наблюдава фаза розетка (6-7 листа).
 
През периода очакваните валежи ще увеличават есенните влагозапаси в 50 и 100 см почвен слой. В по-голямата част от страната те са много добри, с нива над 80-85% от пределната полска влагоемност (ППВ).