В края на второто десетдневие на месец март при зимните житни култури ще протича  фаза братене. На отделни места в южните райони при пшеницата и ечемика, по-рано от обичайните срокове, ще се наблюдава начало на фаза вретенене.
 
 
Това се казва в прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ при БАН. 
Тази седмица се очаква понижаване на температурите, а в началото на третото десетдневие на месеца агрометеоролозите очакват и отрицателни стойности, сняг и дори риск от повреди от измръзване при напредналите в развитието си овошки. 
 
Очакваните валежи допълнително ще забавят предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с ранни и средноранни пролетни култури. Очакват се закъснения при сеитбата на слънчогледа, се казва в прогнозата. През втората половина на март е агротехническият срок за сеитбата на слънчогледа в Южна България.