През повечето дни от следващата седмица агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Това сочи прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ при БАН. 
 
 
Развитието на засетите есенни посеви ще протича при температури около и над климатичните норми и наличие на много добри почвени влагозапаси, които са вследствие на падналите наднормени октомврийски валежи и тези, паднали в края на първите десет дни на ноември.  
 
В по-голямата част от полските райони на страната почвените влагозапаси в 50 см и 100 см слой са с нива над 80-85% от пределна полска влагоемност.
 
През следващите седем дни при пшеницата и ечемика, засети през първото десетдневие на октомври, ще се наблюдава масово фаза братене, а при засетите в края на второто и началото на третото десетдневие посеви - фаза трети лист. 
 
 
Фаза поникване ще преобладава при зимните житни култури, засети в началото на ноември. През периода при рапицата ще протича листообразуване и начало на фаза формиране на розетка (5-6-7 листа).
 
Очакваните валежи до средата на ноември ще поддържат високо съдържанието на влага в горните почвени слоеве и неподходящи условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия.