В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви запознаваме с два научни института, трима производители на плодове и една земеделска асоциация работят заедно за създаването на уеб платформа. Тя ще служи за напояване в овощни градини и има за цел да повиши добивите и рентабилността в немските стопанства.
 
 
Производители на плодове и научни институти от района на Бранденбург се обединиха в желанието се справят със засушаването в тази част на Германия. Оперативната група, която работи по проблема и изпробва различните решения, се нарича AQUA C+
 
Крайната цел на оперативната група е да разработи уеб-базирана информационна и консултантска система за повишаване на ефективността на използването на вода за овощарството. Това ще стане възможно, чрез използването на почвени карти, сензори и метеорологични станции, да напоява ефективно стопанствата.
 
„В допълнение към работата с почвени карти и сензори за растенията, използваме и метеорологични станции. Накрая създадените данни се прехвърлят в лесен за използване интерфейс, който сме направили въз основа на предишни модели за водоснабдяване. Всички данни ще могат да се проверяват и през смартфон“, разказва д-р Андреас Дженде, координатор на оперативната група.
 
Анке Уолланик е един от земеделските производители, които участват в разработването на платформата. Тя се грижи за ябълкова градина от 25 ха. Уолланик вярва, че след внедряване на системата, времето за стопанството й ще се редуцира и в същия момент ще може да го управлява по-добре, като произвежда повече и по-качествена продукция.
 
"Ако мога да проверявам дистанционно моята градина и да виждам плодовете в реално време, това ще ми позволи по-точно да определя поливната норма. От своя страна това ще окаже силно влияние върху качеството на крайния продукт и добивите“, смята производителят.
 
 
Уеб-платформата ще позволи и обмяната на опит между различните производители.
 
"Селското стопанство се движи напред благодарение на информацията. На разположение са и редица начини за събирането й. Трудната част обаче е обработката на тази информация по правилния начин – този, който ще се окаже положителен за конкретното стопанство. Всички данни, които събираме и анализираме в оперативната група, ни помагат да увеличим знанията си за етапите за развитие на плодовете“, каза още Дженде. 
 
Участниците в оперативната група ще разработят приложението до 2021 г. А земеделските производители, които се присъединят към екипа, отговорен за уеб-платформата, ще получат приложението безплатно.
 
24 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“