Основната цел на цифровизирането на българското селско стопанство и свързаният с него земеделски бизнес е да го превърне във високо технологична, устойчива, високо продуктивна и атрактивна сфера от световната икономика, която не само подобрява условията на живот на земеделските стопани, но и на селските райони като цяло. Това е записано в проекта на Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България.
 
 
В рамките на общественото обсъждане и междуведомствено съгласуване на стратегическия документ, в 88 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви представяме проекти на две оперативни групи в Германия, в които се внедрени цифрови решения в помощ на фермерите.
 
 

MR Digital – споделено използване на информационно-базирани технологии между фермерите

 
Проектът MR Digital се изпълнява от Оперативна група, локализирана в Щутгард, Германия за периода 2018-2020 г. на обща стойност 1096180 евро.
 
Сред проектните цели са поставянето на основите за цифровизацията в селското стопанство в немската област Баден-Вюртемберг, като улеснява сътрудничеството между стопанствата чрез обмен, комбиниране и повторно използване на данни и интелигентна земеделска технология. Независимото управление на данните от производителя на машините, управлението и документацията на техниката позволяват съвместното използване на фермерските приложения за интелигентно земеделие, които са достъпни включително и за по-малките стопанства.
 
Като примери за дейността на оперативната група може да се посочат приложението на органични и минерални торове, оптимизираното им планиране за прецизно торене, автоматизирани баланси на използваните материали или прецизен контрол на приложенията за растителна защита. Проектът предоставя необходимите данни в стандартизирани формати, така че да могат да бъдат създадени последователни цифровизирани производствени вериги. Двата компонента са мобилното приложение Field Atlas, което позволява използването на оторизирани публични геоданни чрез мобилни устройства, както и приложението Field Pass, което осигурява стандартизиран формат за обмен и обработка на документация и позволява чрез дигитализираната организация за постигане на по-добри резултати.
 

ODPO: Онлайн диагностика на състоянието на растенията за оптимизиране на условията на отглеждането им

 
За да се постигнат оптимални приходи и качество в градинарството, като същевременно се постигне опазване на ресурсите, съвременното растениевъдство трябва да регулира и контролира колкото се може по-точно факторите на растежа и развитието на растенията. Това са целите на немски проект на оперативната група ODPO /Online Diagnostic of Plant status for the Optimization of growing conditions/. Проектът се реализира от 2017 година и продължава до 2020 г. с общ бюджет от 469767 евро.
 
Измервателните техники, които се използват днес, обикновено съдържат данни за околната среда - температура, влажност и др., които осигуряват само индиректни твърдения за нуждите на растенията. За разлика от това, внедрената в този проект сензорна система събира по електронен път сигнали, които се появяват на повърхността на растението в следствие на настъпили промени в околната среда.
Сред дейностите в хода на този проект, свързани с въздействието на абиотични и биотични фактори на околната среда върху растежа на растенията и моделите на електрическите сигнали трябва да бъде визуализирано с помощта на нови техники за измерване. 
 
Препоръките за действия въз основа на резултатите от измерването се прехвърлят безжично към потребителя. По този начин се подобрява основата за по-ефективна координация на растителната защита в градинарството, по-нататъшното намаляване на пестицидите, оптимизирането на измерванията за напояване и разширяването на приходите и защитата на растенията, както при полското, така и при оранжерийното производство.
 
88 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-Агри и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!