След като в няколко поредни броя на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви представихме проекти на действащи оперативни групи в Португалия и Германия, тази събота ще ви запознаем с една вдъхновяваща идея от съседна Румъния. 19 брой на рубриката е посветена на технологично решение, насочено към реалните потребности на фермерите. Двама млади румънци – фермер и програмист са разработили AgriSo  - мобилно приложение за мониторинг на разхода на гориво чрез сателитна технология, което може да помогне на земеделския производител да намали с 25% разходите за гориво в стопанството си. 
 
 
Идеята
Когато Стефан Станеску, млад фермер в Румъния, решава да използва система за мониторинг във фермата си, той не намира такава на румънския пазар.
 
"Направихме пазарно проучване от GPS компании до специализирани софтуерни фирми, но никой не разполагаше с интегрирано решение за управление и мониторинг на селското стопанство", казва младият фермер.
 
 
Затова с помощта на братовчед си Михай Станеску, който по това време е студент по информационни технологии решават да разработят сами софтуер. След като приложението стартира, те го правят достъпно за всички фермери на достъпна цена, тъй като се оказва, че не са единствените, които имат нужда от такъв софтуер.
 
AgriSo е дигитално решение за управление на ферми за подобряване на производствените процеси в сектора на земеделските култури за малки, средни и големи ферми. Приложението AgriSo използва сателитна технология за свързване към селскостопанска техника. За новите машини, софтуерът може да се свърже с бордовите компютърни системи, но за по-стария машинен парк е необходимо да се инсталира GPS устройство.
 
 
Земеделските производители могат да използват приложението, за да наблюдават разхода на гориво в реално време за всички машини във фермата, както и за всяка отделна селскостопанска обработка. Той измерва скоростта на селскостопанската машина, както и времето, в което не е в движение при работещ двигател. Приложението също така помага да се оптимизират вложените суровини, като се гарантира, че не са пропуснати части от земеделската площ при пръскане или торене. В реално време се показват границите на полето, така че земеделските стопани да могат да избягват пресичането на полеви граници по време на жътва или сеитба. Приложението генерира отчети за входящата информация и работния график на годишна база.
 
За фермери от фермери
 
"Приложението може да се използва на компютри, таблети или смартфони и затова можете да имате пълен контрол върху фермата от джоба си", казва Михай.
 
Целта на разработената иновативна идея е да се поддържат ниски разходи за земеделските производители и всеки може да използва приложението, като плати малка такса за всяка машина плюс месечен абонамент за приложението.
 
 
Потребителите са установили, че AgriSo може да помогне за намаляване на разхода на гориво с 25%. Приложението е разработено за нуждите на стопанството на младия фермер и е тествано във фермата му. След това повече от 50 фермери го изпробват и дават  идеи за подобрението му. Следващата стъпка е това дигитално решение да бъде достъпно извън Румъния като помогне на фермерите да намалят разходите си за гориво, тъй като приложението е съвместимо с различни операционни системи за селскостопански машини.
 
Публикацията е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена от Институт за агростратегии и иновации като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“