В десети брой на рубриката ви запознаваме със сформирана оперативна група, която изпълнява проект, насочен към овцевъдния бранш за решаване на конкретен проблем, идентифициран в стопанствата на френската област „Средни Пиринеи“.
 
Съществен показател при продуктивността на овцете и един от най-важните моменти за фермерите от този бранш е смъртността при агнетата. Въпреки сериозните достижения на технологиите и науката в последните десет години, към настоящия момент смъртността при агнетата е все още висока. Една от областите обаче, в които се наблюдава прогрес, е раждането на все повече здрави агнета. 
 
Проектът „Здрави агнета“ 
Оперативна иновативна група във френската област „Средни Пиринеи“ изпълнява проект „Здрави агнета“, който има за цел да идентифицира приложими и иновативни решения за намаляване смъртността при агнетата.
 
 
Чрез създаването на мрежа от животновъди, съветници и учени, оперативната група работи за раждането на повече здрави животни.
Проектът стъпва на използването на агроекологичен подход, целящ резултати в три основни направления – икономически, социални и насочени към околната среда.
 
За целта се използват отворени иновативни методи за съвместна работа, общодостъпни иновации и кръстосано размножаване. За изпълнението на проекта и установеното сътрудничество са мобилизирани всички налични ресурси, а фермерите са сериозно въвлечени в процесите на всеки етап от проекта. 
 
Участници в оперативната група
Съставът на сформираната оперативна иновативна група и избраният подход, включващ множество участници, позволяват резултатите от проекта да бъдат разпространени сред максимално широк кръг от заинтересовани лица. Изпълнението на проекта стартира през март 2016 г. и ще продължи до декември 2019 г.
 
 
Водещ партньор в оперативната група е френският кооператив „Средни Пиринеи”. В групата са включени фермерските организации CAPEL и UNICOR, а Френският национален институт за селскостопански проучвания INRA е изследователската база на групата. Консултантските услуги по проекта се предоставят от земеделските камари и от групите по санитарна защита на френските региони Лот и Аверон, както и от местния земеделски лицей Animapole.
 
Мрежовото разпространение и обмен на информация се осъществява от CORAM - колективът на местните породи Масиф, а Институтът по животновъдство предоставя услугите в подкрепа на иновациите.
 
Публикацията е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена от Институт за агростратегии и иновации като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.