Разработване на точни инструменти за анализ и осигуряване на дистанционен контрол на качеството по веригата на производство на мляко и млечни продукти е фокусът на експериментален проект. Той се изпълнява от партньори в Нидерландия, Белгия и Германия, в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020.

Агроиновации: Сензорен контрол на амоняк в животновъдни стопанства

 Този експеримент ви представяме в брой 158 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Централните лаборатории за тестване на мляко и млечни продукти все по-често използват инфрачервени инструменти за анализ на състава и качеството на млякото. Въпреки това се оказва голямо предизвикателство инструментите за анализ да бъдат добре калибрирани, контролирани и наблюдавани по цялата млечна верига. 

Ето защо този експериментален проект предвижда разработването и внедряването на услуга за осигуряване на качество на локално получени анализи на мляко и млечен състав чрез използването на дистанционни сензорни уреди. 

Аналитичните инструменти ще бъдат тествани и валидирани чрез използване на референтни проби, които калибрират комплекти и софтуерни приложения. При необходимост е предвидено настройките да могат да се извършват дистанционно.

Сред специфичните цели на проекта са оказване на положително влияние върху рентабилността, устойчивостта, качеството и безопасността по веригата на доставки на млякото. Важно е да се осигури и надежден инструментариум за анализ, необходим както на млекопреработвателите, така и на местните лаборатории.

С цел производство на по-висококачествени млечни продукти с по-ниски разходи, екипът на експерименталния проект осигурява поддръжка, калибриране и хармонизиране на тестовите съоръжения, както и квалифицирани оператори за поддръжка на аналитичния инструментариум. 

За нуждите на експеримента ще се реализират около 12 хиляди референтни проби чрез 50 уреда за дистанционно наблюдение. Постепенно ще се разширяват компаниите, включени в предоставените услуги по мониторинг на качеството на млякото и млечните продукти в трите държави, в които се изпълнява проектът.

Брой 158 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.
 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.