Как информационните и комуникационни технологии помагат за по-качествени фуражи? Отговори на тези въпроси намират партньорите по проект на оперативна група в Ирландия, който ви представяме в 75 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 
 
Знанията на земеделските стопани, свързани с качеството и количеството на добива от трева, произведена по всяко време в животновъдните стопанства е от особена важност за тези, които искат да управляват качеството на собствено произведените фуражи.
 
Това е темата, върху която се е фокусирал проектът GrassQ, който се изпълнява от оперативна група в Ирландия. Партньорите по проекта разработват прецизна измервателна техника за фермерите, която да им помогне да подобрят пасищата и пасищните системи. 
 
„Целта на проекта е да се оптимизира количеството, качеството, ефективното оползотворяване и в крайна сметка и рентабилността на храненето в млечното говедовъдство", казва Бернадет О'Брайън от ирландската организация за развитие на храните, водещ партньор по проекта.
 
„За да се постигне това, е необходимо в реално време да има точна мярка за качеството и количеството на производството на тревата в стопанството", допълва още Бернадет.
 
 
Проектът GrassQ се основава на автоматизиран инструмент за измерване на тревата, наречен Grasshopper, който има ултразвуков датчик, измерващ количеството трева и включва вграден GPS. 
 
Дистанционните изображения на измерените пасища се добиват по линия на сателитни изображения или се заснемат с помощта на дрон. Проектът има за цел да изгради близък инфрачервен сензор, така че да може да се оцени и качеството на сухото вещество и протеина в тревата.
 
Всички данни от измерванията за количеството и качеството на тревата се съхраняват и се обработват на уеб платформата на GrassQ. Полученият продукт разполага с висококачествена информация в реално време, разполагаща с географски обозначения за качеството и количеството на тревата, като земеделският производител има достъп до удобно за потребителя приложение за смартфони или онлайн система за подпомагане на вземането на решения.
 
75 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!