На кръгла маса беше обсъден законопроектът за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. Участие взеха представители и експерти в областта на тържищата и стоковите борси и фирми, а от страна на държавните институции – от Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

 

По време на дискусията беше изразена позиция от необходимостта за запазването на регулацията в бранша, която би следвало да се осъществява от независим държавен орган. В тази връзка предложението в законопроекта - Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) да бъде закрита и нейните функции да бъдат прехвърлени в звено на Министерството на икономиката и енергетиката не беше подкрепено от участниците на кръглата маса, информират от Българската търговско-промишлена палата, организатор на кръглата маса.

 

В хода на обсъждането акцент бе поставен и върху необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба в Закона за стоковите борси и тържищата в насока на по-точното дефиниране функциите на Комисията. Главният изпълнителен директор на Софийска стокова борса АД Васил Симов и изпълнителният директор на Съюза на търговците на храните в България Александър Йоцев изразиха категоричната си позиция за запазване на Комисията, особено в период, в който държавата се бори с нерегламентирания внос на агростоки, за много от които липсва и информация за произход и качество.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!