Заявяваме нашата решителност да водим борбата с безпринципността докрай. Това се посочва в обща декларация на браншови организации в агросектора срещу „прилаганият метод на работа на МЗХ“ и  фиктивно провеждане на публичен дебат със заинтересовани страни по стратегически важни за бъдещето на земеделския сектор теми:ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:

декаларация - директни плащания 2015-2020Фермер.БГ публикува пълния текст на декларацията:
 
„Ние, представителите на браншови организации от сектор „Земеделие“ изказваме категоричното си несъгласие с отношението на Министерството на земеделието и храните към представляваните от нас организации. Прилаганият метод на работа на МЗХ противоречи на равнопоставените партньорски взаимоотношения и прозрачността в диалога между държавата и неправителствения сектор.

Българската земеделска общественост за пореден път е свидетел на фиктивно провеждане на публичен дебат със заинтересовани страни по стратегически важни за бъдещето на земеделския сектор теми, каквато е прилагането на Общата селскостопанска политика 2014-2020 г.

Браншовите организации считат за скандално публикуването на документ „Концепция на Министерството на земеделието и храните относно прилагането на директните плащания в Република България от 2015 г.”, който е едностранно предложен от Министерството на земеделието и храните, и обезсмисля напълно обсъжданията на специалната работната група по прилагането на директните плащания след 2015 г.

При изчерпан политически и експертен капацитет на компетентните органи и изчерпано търпение на земеделските производители, днес заявяваме нашата решителност да водим борбата с безпринципността докрай.

Национална асоциация на зърнопроизводителите
Българска асоциация Биопродукти
Национална асоциация на младите фермери в България
Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели
Асоциация на българските животновъди
Национален говедовъден съюз

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!