Аграрното производство увеличава добавената стойност на икономиката – това показват данните от обзор на българската икономика на Министерството на финансите (МФ). Българската икономика нарасна с 0.9% за цялата 2013 г., след като растежът на БВП се ускори до 1.2% през последното тримесечие, сочат данните на МФ.

 

Брутната добавена стойност на икономиката е нараснала с 1.8%. В селското стопанство бе регистриран най-големият ръст от 2.1%. В същото време обзорът отчита понижение на заетостта до 0.7% на годишна база през четвъртото тримесечие, най-вече по линия на отчетения спад в селското стопанство. Приключването на дейностите със сезонен характер и програмите за субсидирана заетост бе основната причина за нарастване на безработицата в края на 2013 г., отчита статистиката.

 

“Аграрният сектор имаше основен положителен принос за подобрението на заетостта през предходните две тримесечия, но спадът на сезонната заетост през последните три месеца на годината беше по-голям спрямо същия период на 2012 г. и доведе до понижение на заетите в сектора с 3.2% на годишна база”, е записано в обзора.

 

Според краткосрочната бизнес статистика на МФ има повишение от 2.7% в преработващата промишленост, което се дължи най-вече на положителния принос при производството на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!