Комисията по земеделието и храните в парламента ще разгледа днес наложеното от президента вето върху промените в Закона за посевния и посадъчния материал, с които на 24 януари 2018 г. беше  изменен Законът за опазване на земеделските земи.
 
 
С Указ № 25 от 2 февруари Румен Радев върна текстовете, които създават нови правила за промяна на предназначението на земеделски земи и правят безсрочно правото на стоеж върху територии, които в момента имат разрешение за това.
 
Според президента тези правила не изпълняват конституционното задължение на държавата за особена закрила на земята и не гарантират промяна на предназначението на обработваемите земи само по изключение при доказана нужда.
 
Държавният глава настоява промени в законодателството, които засягат основни начала на Конституцията, да преминават през всички етапи на законодателния процес. Само така може да се гарантира прозрачност и да се даде възможност на всички заинтересовани лица да изразят своето мнение.
 
 
Депутатите от аграрната комисия ще обсъдят днес на второ четене и промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, внесени от правителството на 19 януари 2018 г.