Правилата и техниките за оказване на родилна помощ през време на агнилната кампания са важно условие за нейното успешно протичане, обясни ветеринарният лекар на Агри.БГ д-р Тихомир Сеферинов.

Договорен е износ на български овце за Турция и Египет

Преди всичко на бременните животните трябва да се осигури спокойствие, удобни и хигиенични родилни помещения. Обикновено времето от началото на първите родилните признаци до раждането на агнето е около един час. 

Не се опитвайте да оказвате родилна помощ на овцете, ако не е наложително.   

Важно е разположението на агнето в родилният път. Обърнете внимание на представянето на главата и краката на плода и дали те са в нормална позиция. Не издърпвайте агнето, докато не е в правилна позиция.

Не се намесвайте твърде рано. Шийката на матката на овцата може да не се е отворила напълно и да предизвикате травми и разкъсвания на мекия родилен път. 

Основни усложнения, които могат да възникнат при раждането са: диспропорция в размера на овцата и агнето, подгъване на един или двата крайника в предно или задно (тазово) представяне, извиване на главата на новороденото, близнене.

При такива случаи помощта се състои във внимателното връщане на плода в матката и поставянето му в правилно положение. Всеки път, когато оказвате акушерска помощ, спазвайте правилата за хигиена на ръцете и материалите, които ползвате. 

Родилният път трябва да е влажен и проходим, при нужда използвайте обилно лубриканти. При предно представяне издърпайте единия крайник леко пред другия. Това намалява  диаметъра на гърдите на агнето, докато преминава през таза на майката.

Посоката на дърпане е важна. След като главата и краката преминат през вулвата, издърпването трябва да бъде насочено надолу към скакателните стави на овцата.

Ако бедрата на агнетата се заклещят в таза на майката, не насилвайте, а завъртете крайниците на агнето странично с около 15 градуса и издърпайте в посока на скакателните стави. 

Следродилна помощ

След приключване на раждането се следи за пълното отделяне на плацентата. В много случаи неизпълнението на този прост преглед може да означава, че след два или три дни ще имате болна овца със задържана плацента. Възможно е да има и мъртво разлагащо се агне, което не се е родило. 

Веднага след раждането агнето се почиства от слузта около устата и носа. Повдига се внимателно за задните крака, за да се помогне за отвеждането на случайно попаднала околоплодна течност в дихателните пътища. 

Ако се налага да определите дали агнето е живо, леко докосване на роговицата на окото с пръст ще го накара да примигне, а пръст поставен в устата му, ще предизвика рефлекса на засукване.

Незабавното захранването с топла - при нужда изкуствена, коластра на слаби и маломерни приплоди значително увеличава шансовете им за оцеляване. 

Овцата-майка трябва да се остави да помирише и оближе агнето си възможно най-скоро след раждането. Ако овцата не прояви майчин инстинкт и има опасност да изостави новороденото си, препоръчва се да се затвори в ограничено пространство заедно с агнето, докато се изгради връзката помежду им.

В случай на трудно раждане или на мъртъв плод е наложително провеждането на лечебен курс с антибиотик и противовъзпалителни средства на засегнатите овце. Целта е бързото им възстановяване и  предпазване от вторични инфекции. 

Агнилната кампания в масовия случай е еднократен акт. Тя определя цялостния облик и продуктивната ефективност на овцефермата през цялата стопанска година. Затова правилното й провеждане е от изключителна важност за овцевъдите.