Пазарът на агнешко месо в страната остава спокоен, като областите София и Шумен се наблюдава леко поевтиняване в търговията на дребно в по-малките магазини, показва седмичният анализ от експерти на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Средната цена на едро на цялото агне се запазва на нивото от предходния седмичен период – 13.49 лв./кг кланично тегло. Стойностите по области остават в интервала от 11.99 лв./кг (Благоевград) до 15.25 лв./кг (Варна), без седмични отклонения. За поредна седмица в големите търговски вериги цяло агне се предлага единствено в област Пловдив, като цената се задържа на ниво от 12.50 лв./кг, допълват експертите.
 
В другите търговски обекти цялото агне се търгува на цени от 11.40 лв./кг в Бургас до 14.00 лв./кг в Габрово. Единствено в София се наблюдава ценово изменение на седмична база – понижение с 5.2%, което води до намаление на средната цена за страната с 0.4%, до 13.07 лв./кг.
 
През седмицата цената на дребно на цялото агне в търговските вериги е средно с 0.57 лв./кг или с 4.6% по-ниска от тази в по-малките магазини. Средно за страната цената на едро на цялото агне е с 0.99 лв./кг по-висока от тази на дребно в търговските вериги и с 0.42 лв./кг над тази в другите търговски обекти.