Сеитбата на пролетни култури изостава. До 98 процента по-малко са засетите площи със зърнени, зърнено-бобови, маслодайни култури и картофи тази година спрямо миналата. Това се посочва в оперативния анализ на агроминистерството. 
 
 
Според оперативните данни, към 5 април 2018 г. засетите площи с наблюдаваните пролетни зърнени, зърнено-бобови, маслодайни култури и картофи са в границите от 33,5% до 98% под нивата отпреди една година.  
 
Това се дължи най-вече на неблагоприятните климатични условия през последния месец и естествения резултат от това е, че сеитбата на повечето пролетни култури изостава съществено спрямо миналата година.
 
По това време на април 2017 г. вече са били засети 2 844 421 дка със маслодаен слънчоглед, докато към момента площите са 57 303 дка. Това е точно с 98 процента по-малко. 
 
 
При царевицата за зърно положението е почти същото – миналата година по това време са били засети 799 682 дка с тази култура, докато към 5 април данните  показват, че площите са 17 446 дка. При силажната царевица процентът е същия 
 
От друга страна, сеитбата на домати стартира с по-бързи темпове, като към момента площите бележат ръст от близо пет пъти на годишна база (387,3%), посочват от министерството. Миналата година площите с домати в началото на април са бил 355 дка, докато в момента са 1 730 дка, показват данните на ведомството.