Досега са одобрени 85 заявления от област Плевен за подпомагане по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“ по мярка 214 „Агроекологични плащания“, съобщиха от ДФ „Земеделие“, цитирани от „BG Север“. Одобрените за цялата страна заявления са 1 040.

 

Мярката предоставя финансова помощ за прилагане на земеделски дейности, насочени към подобряване и опазване на околната среда. Общо подадените заявления за подпомагане са 1 193, но като останалите 153 броя подлежат на допълнителни проверки преди одобрение. На посочените адреси се изпращат уведомителни писма до кандидатите по мярката.

 

Заедно със заявлението за подпомагане през втората година се представя и анализ на почвените проби за декларираните парцели. На базата на този анализ следва да бъде разработен план за балансирано торене, който да е заверен от дипломиран агроном.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!