По оперативни данни на земеделското министерство производството на маслодаен слънчоглед бележи ръст от 8,2% на годишна база.
 
 
Това се дължи на нарастването на реколтираните площи, съчетано с леко повишение на средния добив. 
 
Жътвата на царевица за зърно наближава своя край - 95,2% реколтирани площи. Към този момент са прибрани 2 306,5 хил. тона царевица - с 4,4% над отчетеното по същото време на 2016 г., като по-високият среден добив компенсира намалението на реколтираните площи.