Приключва жътвата на пшеницата в област Разград, съобщават от Областната дирекция “Земеделие“. Вече са прибрани 95% от общо засетите 545 910 декара масиви. Общото произведено количество продукция е над 266 400 тона, при среден добив от 513 килограма от декар. Най-много зърно са прибирали стопаните в Исперихско - по 550 килограма от декар, а най-нисък е добивът в Лозница - 470 килограма от декар. В две от общините в региона има пропаднали площи с пшеница заради дъждовете, като 300 от тях са в землището на община Завет и 680 дка в община Кубрат.

 


Приключила е жътвата на ечемика, като с тази култура в областта са били засети 116 607 декара. Средният добив е 478 килограма от декар при 393 кг за миналата година. Най-висок е средният добив в община Самуил - 511 кг от декар, а най-нисък - в община Завет - 440 кг. В региона са произведени 55777 тона ечемик.

 


Ожънати са и почти всички полета с маслодайната рапица в Лудогорието. От общо засетите 87 074 дка, са реколтирани 84 943 дка площи или 98 процента. Жътвата е приключила в шест от седемте общини в областта, продължават да жънат все още в община Разград. Земеделските производители отчитат среден добив от 334 кг./дка , като най-високи са добивите в община Разград - 375 кг/дка, а най-ниски в общините Завет и Цар Калоян – по 300 кг/дка. Произведената продукция рапица към момента надхвърля 28 380 тона.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!