Продукцията от трайни насаждения и етерично-маслени култури бележи увеличение на годишна база. Нарастване на производството се отчита при маслодайната роза, вишните, черешите, крушите,  кайсиите и лавандулата – с между 1% и 74,9%, сочат данни на министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
 
При продукцията от вишни, кайсии и лавандула нарастването е в резултат от повишение както на реколтираните площи, така и на средните добиви. 
 
От друга страна, при производството на лозя (винени и десертни), праскови и сливи се наблюдава намаление с между 3,1% и 13,1%, главно поради редукция на площите и средните добиви. 
 
Спрямо предходната година, най-значително увеличение на средния добив се отчита при кайсиите (с 44,5%), а намаление - при сливите (със 7,4%).