През 2016 година средната цена за един декар земеделска земя достига 761 лв., което е с 4% повече в сравнение с 2015 г. Това стана ясно по информация на Националният статистически институт (НСИ).
 
 
Увеличение в цената е отчетено при всички категории земя по начин на използване. Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 19,4%, на овощните насаждения - с 11,3%, на лозята - с 9,1% и на нивите - с 1,2%.
 
 
През 2016 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1157 лв. на декар, където е отчетено и най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година - с 11.3%
 
Средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя през 2016 година достига 44 лв., което е с 4.8% повече от цената й през 2015 г. 
 
 
Спрямо 2016 г. най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения - с 28,%. От наблюдаваните категории земя понижение на цената се наблюдава при постоянно затревените площи - с 16,7%, и при лозята - с 13,9%.
 
През 2016 година най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 64 лева. Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, с изключение на Южния централен район, където е отчетено намаление с 3,7 на сто.