Обемите на световната търговия с пчелен мед за последните 5 години са нараснали с 18%, достигайки през 2017 г. 690,3 хил. тона с обща стойност 2,37 млрд. долара, съобщава  propozitsiya.com.

Производството на пчелен мед се увеличава


Както е известно, Китай е несменяем лидер сред световните износители на мед, като допринася за общия обем на износа с 19% от продукцията. Съществено след лидера са Аржентина и Украйна, които разполагат с горе-долу равни дялове – по 10%. Така през 2017 г. Топ 3 износителите на мед отговарят за около 40% от продукцията.

В първата десетка на износителите е и Нова Зеландия. Въпреки относително неголемите обеми на износ на пчелен мед, само 11,1 хил. тона, средната му стойност превишава 24,32 долара/кг. Обяснението за този феномен е достатъчно простичък – става дума за доставки на мед Манука – един от най-скъпите видове към днешна дата.

Около половината от целия обем мед за износ се внася от страните от ЕС. Сред тях най-големи са доставките за Германия (12%), Великобритания (6%) и Франция (6%).

Вторият по-големина купувач на мед е САЩ – 30% от общия световен обем. Следват ги Япония, Китай и Саудитска Арабия.

Въпреки лидерството си сред световните износители на мед, Китай внася значителна част от меда основно от Нова Зеландия – над 70% става дума за мед Манука. През последните години вносът е скочил с 25%. За този ръст на търсенето на вносен мед спомага повишаването на жизнения стандарт на населението, както и световната тенденция за здравословно хранене и консумация на натурални продукти.