Управителният съвет на ДФ „Земеделие” (ДФЗ) взе решение за отпускане на 16,8 млн. лв. по държавните помощи за изхранване на преживни животни, за развъдните асоциации, за производство на висококачествени семена и за борба с болести по зеленчукови култури.

 

Ръководният орган на фонда прие отпускането на 11 млн. лв. като първи транш по схемата на държавна помощ de minimis за изхранване на преживни животни едър и дребен рогат добитък от основно стадо (крави, биволици, овце-майки и кози-майки). Конкретният размер на ставките на единица животно ще бъде определен на следващото заседание на фонда.

 

С друго решение на УС на ДФ „Земеделие” се стартира приема на заявления по схема за държавна помощ „Помощ за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните” през 2014 г. Финансовият ресурс по схемата възлиза на 3 000 000 лв. 1 000 000 лв. ще бъдат отпуснати по схема за държавна помощ „Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена през 2014 г.

 

Утвърден беше и финансов ресурс по схема за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец. През 2014 г. за тази помощ са отделени 1 800 000 лв.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!