1363 лв. е средната месечна заплата в селското стопанство в Добричка област, сочат данните на Статистическото бюро в Добрич за третото тримесечие на 2019 г.  В сравнение с данните за първото полугодие на годината, статистиците отчитат ръст от 108 лв. Това възнаграждение отрежда на сектор „Земеделие” второ място в класацията, в която най-високи са заплатите на работещите в сферата на електрическа и топлинна енергия и газообразните горива. Най-зле платени в Добруджа са професиите, свързани с финансови и застрахователни дейности. 

ДФЗ намери пари за опожарената овцеферма в село Исперихово


Селското стопанство е секторът, който осигурява сериозна заетост на жителите на Добричка област. Обработваемите земи на общо 216 землища възлизат на 3 млн.438 хил.дка. Това са повече от 7 % от земеделските площи у нас. Точно в тях обаче са концентрирани основните производства на зърно – пшеница, царевица, слънчоглед, рапица и ечемик. Въпреки това секторът изпитва сериозни затруднения. 


Липсата на работна ръка в селското стопанство се очертава като един от сериозните проблеми в бранша, смятат работодателите, макар че възнагражденията са едни от най-добрите за Добричка област. През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за региона e 974 лв. според данните на отдел „Статистически изследвания”. Тези цифри са нараснали с 16.5% в сравнение със същия период на 2018 г. За месец юли средната заплата е 966 лв., за август - 949 лв., а за септември - 1 011 лева.  
Заплащането в сектор „Земеделие” се оказва недостатъчен стимул за започване на работа в бранша и изобщо за задържане на младите хора в Добричка област. Близо 8 % по-малко са наетите с трудови договори в сравнение с юни 2019 г., показват още статистическите данни. Тенденциите са твърде динамични са толкова кратък период от време. Наемането на работници в сектора не е само сезонно, а по-дългосрочно. Ако се налага кампанийна работна ръка, то тогава се използва възможността за еднодневните трудови договори. 

Как климатичните промени влияят на реколтата от пшеница и царевица?


Зърнопроизводството и животновъдството страдат вече не само от недостиг на квалифициран персонал, а изобщо от недостиг на хора. Прогнозите на агробизнеса са, че проблемът ще продължава да се изостря и ще породи сериозни трусове в сектора. Показателна е анкета на Стопанската камара в Добрич, в която 92 % от фирмите посочват, че имат остър недостиг на работници, при близо 80 на сто липсват тесни специалисти, а половината от бизнеса в региона не може да намери дори ръководен персонал. Най-търсени в Добричка област се оказват агрономите. Почти 94 % от анкетираните фирми са успели да си намерят специалист, на когото да разчитат в производството на полските култури и растителната защита. Практиката показва, че две трети от бизнеса в Добричка област е готов да наеме служители още от ученическата скамейка, да осигури стаж по дадени специалности и да си подсигури добре обучени кадри. 


По данни на Националния статистически институт област Добрич е на 15-о място в страната по показател „средна работна заплата”. Най-високи възнаграждения получават наетите в София - 1 704 лв., Стара Загора - 1 165 лв. и Варна - 1 162 лв.