Субсидии по Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави от 2015 год. ще се отпускат на земеделски стопани с 10 и повече крави, които са предназначени за производство на мляко. Това е записано в нотификацията, изпратена от МЗХ в ЕК на 1 август.

 

Фермите трябва да са категоризирани по Наредба 4 за специфичните изисквания за производство, съхранение и транспортиране на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти. Заявените за подпомагане животни трябва да останат във фермата най-малко 80 дни от датата на подаване на заявлението за подпомагане.

 

Важно условие за участие в схемата е заявените животни да са идентифицирани и регистрирани, тоест да имат необходимите ушни марки и да фигурират в интегрираната информационна система на БАБХ, както и да са вписани в регистъра на стопанството.

 

Според нотификацията животните, заявени по Схемата за обвързано подпомагане на месодайни крави и юници, не могат да участват в Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави. В нотификацията е записан и размерът на финансирането, който е за всяка година до 2020 г. в размер на 31 165 518 евро, тоест индикативният размер на подпомагането за едно животно е 122.71 евро.

 

 

ВИЖТЕ ТУК

 

 

Млечни крави - нотификация, изпратена до ЕК

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!