В новата част на града на брега на Хелсингборг в Швеция, иновативна компания преработва отпадъчната вода, като я прави отново годна за пиене. Интересното е, че в хората в Хелсингборг говорят не за пречистване, а тотално рециклиране на отпадъчната вода.

В района на Oceanhamnen битовата вода, както и тази от тоалетната и хранителните остатъци, се транспортират в отделна тръбопроводна система до пречиствателна станция. 

Тоалетните отпадни води (черна вода), органични кухненски отпадъци и други битови отпадни води (сива вода) се събират и обработват отделно, като се цели максимално възстановяване на ресурсите. 

Местната пречиствателна система в Oceanhamnen е разположена в съществуващата пречиствателна станция за отпадни води в Хелсингборг и се управлява от RecoLab. 


Лабораторията е място за срещи, провеждане на тестове, изследвания и разработки. 

Извършваните изследвания са в областта на оползотворяването на ресурси от отделни отпадни води и други иновации в цялата верига за пречистване на отпадъчните води. 

Екип на Агри.БГ опита вода от тоалетни отпадни води, която беше пречистена до момент, в който отново става за пиене.
Три тръби за оптимално рециклиране - как се случва рециклирането на водата?

Новите резиденции и офис сгради в квартал Oceanhamnen са оборудвани с вакуум система за тоалетни отпадни води. Тази система използва около 1 литър вода при натискане на бутона в тоалетната, което пък води до значително намаляване на използването на вода, в сравнение със стандартните системи за промиване и силно концентриран поток на т.нар “черна вода”. 

Отделно специален чопър за смилане на хранителните остатъци е инсталиран в кухните в квартала.

По този начин хората, живеещи в квартала почти не изхвърлят хранителни остатъци, те биват директно пускани в мивката и след това смилани от системата. Тези хранителни остатъци се събират в отделна тръба с ниско налягане.

Последната - трета тръба пък събира т.нар “сива вода”. Това е използваната вода от съдомиялни машини, перални, душ и т.н.
Оттук нататък органичните кухненски отпадъци и концентрираната “черна вода” се транспортират до пречиствателната станция, където потоците се третират отделно от реактори за анаеробно смилане. 

Произведеният биогаз се обработва в централната мрежа за биогаз в града, за местно използване като гориво за обществен транспорт или улично осветление. 

Утайките пък се обезводняват и използват като отделни фракции за производството органични торове и пелети. Вече ви разказахме и тази история.

През последните години Oceanhamnen печели няколко награди в категории за устойчивост и пречистване на вода:

2020: Град Хелсингборг печели награда “Smart City Nement ” - награда, която признава иновативни проекти и умни градове.
2019: Град Хелсингборг печели награда за “Устойчиво бъдеще”.
2018: NSVA, град Хелсингборг и Маринет Хагман печелят награда за иновации в “Канализация и циркулиране“ - наградата се връчва за положените усилия за внедряване на системи за отпадъчни води.