Хей, ти! Някога запитвал ли си се кой и как следи за произхода и качеството на храната, която слагаш на своята трапеза? Определено един от възможните отговори тук е Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), но вече има и друг. Българската оперативна група "Знание, опит и предприемачество" разработва проект за децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти).

Интегрираната системата служи за управление на работните процеси чрез блокчейн технология, позволяваща прозрачност на технологичните производствени процеси и предоставяща актуална информация за процеса на отглеждане на продукта. Блокчейн вече успешно се използва и в земеделието.

Чрез технологията се премахват посредниците по веригата, което води до минимизиране вероятността от измама и свързаните с тях транзакционни разходи. 

Видеото е част от Оперативна група „Знание, опит и предприемачество“, изпълняваща проект „Децентрализирана интелигентна система за проследяване на произхода и качеството на произведените стоки (продукти)“, финансиран по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020