Новини за De minimis

Минималните държавни помощи за селското стопанство, известни още като de minimis, се предоставят на фермерите при конкретни кризисни ситуации на пазара. Поради своята минимална стойност, те не оказват съществено влияние върху конкуренцията в сектора. Всяка една страна членка на ЕС разполага с таван на минималните помощи.
Следваща >>