Новини за мярка 14

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ дава възможност на земеделските стопани да кандидатстват за подпомагане. Субсидията се отпуска под формата на годишни компенсаторни плащания за една животинска единица. Условие: стопаните коректно да изпълняват поетите отговорности, посочени в план-програмата. Следете в Агри.бг актуалните новини за мярка 14: