Новини за дфз

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) функционира от 1998 г. Създаден е с цел да оказва финансова подкрепа по няколко направления: държавни помощи, предприсъединителна програма САПАРД, Обща селскостопанска политика (ОСП), Обща рибарска политика на Европейския съюз и Програма за развитие на селските райони. Фондът включва Централно управление и 28 областни дирекции.
Следваща >>