Почти не се е случвало да публикуваме статистически данни и вие като читатели да не коментирате тяхната недостоверност и липса на актуалност. От една страна, числата, особено що се отнася до изкупни цени, се менят скорострелно, а от друга, работата на бюро не е като работата на терен.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Напоследък комуникацията между колеги във Фейсбук групи и Вайбър чат канали е най-бързият начин за сверяване на часовника. Именно в социалните мрежи се зароди и идеята за изграждане на публична база с реални цени и сделки с живи животни по порода, килограми, възраст и регион. 

Идеята е събраните данни да бъдат достъпни за всички, публикувани и актуализирани ежеседмично. В предварителна анкета дали стопаните срещат трудности при намиране на информация за актуални седмични цени на отбити телета и на кланично тегло по класификация на трупа за тежки животни, 91% са отговорили утвърдително. 

„Подаването на информация е в интерес на целия сектор. Тя трябва да бъде достъпна за всеки говедовъд, а не скрита в тайни групи. Подаването на информация е анонимно за общите потребители, но при съмнение за коректност на данните, модератор ще се свърже с вас по телефона“, пише инициаторът Иван Венински, животновъд от Хасковско.

По негови думи и на база на споделеното дотук най-добра реализация намират телета между 200 и 350 кг. Той призовава своите колеги да се включа с информация за реални сделки ТУК, за да е максимално обективна и точна.

Разбира се, данни за цяла Европа със свободен достъп са налични в Евростат, но „разликите в цените на българския пазар и околния свят са депресиращи за родния производител“, споделя негов колега.

Междувременно стана ясно, че увеличението при цените на едро на говеждото и телешкото месо, отчетени през юни, е с 6% спрямо предходния месец и с 63% в сравнение с осредненото равнище за същия период на последните три години, твърдят от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). 

Анализатори: През идните два месеца цените на месото ще задържат високите си нива. Влияние оказва характерното за сезона по-слабо предлагане, като се запази и високата месечна флуктуация на цените, която е средно около 8%.

По предварителни данни на Министерството на земеделието произведеното в промишлени условия говеждо и телешко месо през първите пет месеца на 2022 г., е 3 хил. тона, което е със 653 тона повече спрямо същия период на 2021 г. Увеличението се дължи на по-големия брой заклани юници и крави, докато закланите телета и други говеда са по-малко спрямо година по-рано, съответно с 1% и с 5%.

Относно свинското месо през месеците май и юни цените на тон кланично тегло се задържаха стабилни главно под влияние на слабото понижение на европейските цени на месечна база. Тази ситуация ще се промени, като прогнозата в краткосрочен план е за плавно покачване до 3,90-4,00 лв./кг кланично тегло, което е с 14% над нивото от 2021 г.

Основания за това са по-силното търсене през летните месеци на фона на по-слабо предлагане, както и растящите разходи. Въпреки това цените на свинското ще останат най-малко повишени в сравнение с другите меса от средата на миналата година.

Слаб растеж се прогнозира и при цените на пилешкото месо, които достигнаха безпрецедентно високи равнища на фона на предходните три години. Повишението на българските цени е в пряка зависимост от растежа на европейските, стимулиран от стабилното търсене и ограниченията в предлагането. 

Високите разходи за фуражи и енергия, както и разпространението на птичия грип ще задържат разширяването на производството в ЕС, подкрепяйки силните цени, смятат от CAPA.