Животновъди поставиха днес искания пред Премиера Орешарски в отворено писмо, което бе изпратено и до редакцията на Фермер.БГ. Публикуваме го дословно.

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ

СЪЮЗ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА МЕСО И МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ „Тракия Милк” – гр. Пловдив
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ В БГ
НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ГОВЕДОВЪДИТЕ
АСОЦИАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ „Гергьовден” – гр. Ст. Загора
НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ

 

След проведено събрание на 24.08.2013 г. в гр. Ст. Загора между браншови организации се взе следното решение:
Във връзка с поредна сушава година и задълбочаващата се икономическа криза в страната, декларираме следните искания в отворено писмо до правителството на г-н Орешарски.

 

1. Отпускане на 1000 евро на една животинска единица, обвързана с производство във вид на дългосрочен кредит с 3% лихва, като изплащането на кредита да започне след петата година. Също така и прекредитиране на кредити, получени от ДФЗ – РА в стопанските 2008, 2009, 2010и 2012 години.
2. 10 % от Директните плащания за новия програмен период 2014 г. да бъдат разпределени между зеленчукопроизводители и животновъди.
3. Облекчаване условията за категоризация на фермите 2-ра и 3-та категория, а не само отлагане на дерогационния период.
4. Облекчаване условията за торохранилища и отлагане на дерогационния период.
5. Промяна в Закона за собственост и ползване на земеделските земи за отдаване и на общинска земеделска земя /пасища и мери/ с предимство и без търг на животновъдни ферми.
6. Използване акциз на горивата на една животинска единица от 2014 г.

 


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ,

Вие получихте от нас не само толеранс от 100 дни, но и ваканцията, която ние и нашите деца не можахме да използваме.
Относно горното и в тон на добър диалог, Ви молим, да разгледате нашите искания, които некоклократно са изпращани до новоназначените от Вас кадри на Министерството на земеделието и храните и да бъдат взети окончателни мерки.
Също така Ви уведомяваме, че отново ще получите нужния толеранс за приемане на всички искания, но само от 30 дни, след което сме длъжни да пристъпим към протестни действия.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!