Политиката на ниски изкупни цени, която се води, е убийствена за стопаните. Ако не е подпомагането, животновъдството в региона е просто обречено. Изключително рестриктивни станаха и изискванията на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), на общините и т.н. Това коментира за Фермер.БГ Петър Петров, земеделски производител и животновъд от района на община Елена, село Лазарци.
 
 
„Съгласен съм с факта, че всички тези стопанства трябва да бъдат преведени съобразно съответните изисквания, но административните срокове и първоначалната инвестиция, която човек трябва да направи, е просто непосилна за по-малките стопанства в много от случаите. Имам един апел и се надявам в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) да бъде обърнато повече внимание на малките земеделски стопанства и то да бъде наблегнато на стартовите мерки – 6.3 „„Стартова помощ за развитието на малки стопанства““ и 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Все пак, за да се занимава човек с това нещо са необходими много първоначални инвестиции, а не можеш да правиш съвременно земеделие без сграден фонд и техника“, коментира Петров.
 
 
Фермерът се грижи за 12 месодайни говеда и за 50 кози, заедно с това поддържа и 300 дка с пасища и ливади. Към момента получава субсидиране за два негови проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“, а след това и по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
 
„По мярка 121 беше закупена техника за 178 хил. лв., от която получих 50% подпомагане. След това по мярка 4.1 кандидатствах за изграждането на обор, защото започна прилагане на изискването животновъдните обекти да бъдат изнесени извън населените места. В момента се занимавам с тази процедура – смяна на предназначението на земеделска земя и изграждане на животновъден обект, извън населеното място. 
 
Имам подготвен още идеен проект. Той е за изграждане на туристически обект, като по този начин искам да затворя кръга и да предлагам една цялостна услуга – туристическа със селскостопанска дейност. Проектът ми е по мярка 6.1 „Развитие на стопанства и предприятия“, разясни животновъдът.
 
Според Петър Петров именно това е пътят на реализация – затвореният цикъл, независимо в какво се изразява той.
 
„Към момента мандрата в Елена ми дава 0,32 лв./литър мляко. Съжалявам, че трябва да го кажа, но тази цена е по-ниска от себестойността на млякото.
 
В един такъв момент оцелявам с месодайните животни. Всичкото мляко се дава на телетата, но това не може да продължава постоянно. Искам тази продукция да минава през някакъв мой туристически обект, за да се предлага за хранене. За мен това е пътят – да се затвори производството през реализацията“, добави той.
 
[news]
Петров обясни, че месото реализира в кланици. По думите му обаче там въпросът с цената също е тежък и много лавира от редица фактори.
 
„В момента се предлагат цени от 2-2,20 лв./кг телешко месо. През декември, когато има голямо търсене, цената стига до 3,50 лв./кг. Много голяма помощ в цялата дейност е локацията, тъй като там разполагаме с много паша, по-малко концентриран фураж, което дава прираст на ниска цена“.
 
Фермерът подчерта и още един проблем. По думите му в момента се сблъскваме и с един друг феномен – наплив на румънска продукция.
 
„Може би това трябва да бъде регулирано в общата европейска политика. Дори смятам, че не е много екзотична идеята да се регистрира животновъден обект в Румъния, но все още не съм стигнал до този момент“.
 
Петров обмисля и внедряването на мобилна мандра.
 
„Има достатъчно начини и възможности по съществуващите мерки за затваряне на цикъла. Единственото, което виждам като огромна трудност е изключително лошата комуникация и необвързаност на нормативната база между най-различни институции – ДФЗ, БАБХ, общини. Тук влизаме в един изключително тежък режим на допустимост на документи и в една много тежка административна процедура. Ако успявам да се справя до момента, това се дължи на факта, че разполагам с административен капацитет“, каза животновъдът.