В три общини в област Шумен започна жътвата на ечемик. Това обяви Магдалена Йорданова, старши експерт „Поземлени отношения” в ОД Земеделие – Шумен пред Фокус.
 
Жътвата на ечемик в района започна първо в Община Каспичан, като до момента средният добив там е 446 кг от дка. В Никола Козлево средните добивите са 350 кг от дка, а в Нови пазар - 523 кг от дка. В трите общини се работи с 12 комбайна. 
 
В Шумен площите засети с ечемик са най-много в сравнение с другите общини в областта - 18 542 дка.